Trang chủ / Lễ Hội Quán Thế Âm / Lễ hội Ngũ Bách Danh

Lễ hội Ngũ Bách Danh

Hàng năm cứ vào ngày vía đức Quán Thế Âm bồ tát Vạn Phật Quang – Đại Tòng Lâm tự đều tổ chức Đại Lễ Vía Ngài và Khóa tu Lễ lạy Ngũ Bách Danh.

19h00 sau nghi thức thỉnh sư, Ban Cung nghinh đã cung thỉnh Chư tôn đức trong Ban Nghi Lễ quang lâm hội trường Bạch Phật khai kinh.

Thượng tọa Thích Nhuận Phước Trưởng Ban Nghi Lễ tỉnh ; Đại đức Thích Nguyên Thái Phó Trưởng Ban Trị sự; Đại đức Thích Quảng Ngôn Phó trưởng Ban nghi lễ tỉnh đã hướng dẫn Tăng Ni và hơn 1800 Phật tử thực hiện Nghi thức cầu an với 7 biến Chú Đại Bi và tán tụng 12 đại nguyện của Đức Quán Thế Âm bồ tát:

21h00 Hội chúng trang nghiêm lắng nghe buổi Pháp thoại của Thượng tọa Thích Nhật Từ Ủy viên HĐTS – Trụ trì chùa Giác Ngộ với đề tài: Giảng giải về 12 Đại nguyện của đức Quán Thế Âm, đồng thời Ngài phân tích rõ về các truyện Quan Âm thị kính – Quan Âm Diệu Thiện đang được lan truyền rộng rãi hầu khai thị cho đại chúng về sự khác biệt giữa Kinh Phật và những truyện có tính cách phóng tác dựa theo Kinh.

22h15 Buổi thuyết pháp hoàn mãn trong sự hân hoan của Đại chúng, 23h30 Nghi thức Ngũ bách danh được tiến hành đến 3h15 sáng ngày 19 âm lịch.

Được biết trong ngày 19 âm tại Vạn Phật Quang – Đại Tòng Lâm tự sẽ tiếp tục tổ chức 2 khóa Niệm Phật và Kinh hành cho hàng Phật tử vào lúc 8h00 sáng và 13h20 chiều.

Quảng Chuyên