Trang chủ / Lễ Truyền Thống / Dự thảo: Kế hoạch kỷ niệm 30 năm thành lập Trường CTPH Đại Tòng Lâm

Dự thảo: Kế hoạch kỷ niệm 30 năm thành lập Trường CTPH Đại Tòng Lâm

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
BAN TRỊ SỰ
TRƯỜNG CAO-TRUNG PHẬT HỌC ĐẠI TÒNG LÂM
Số: ……./KH-BGH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 09 tháng 3 năm 2019

Dự thảo:                                      KẾ HOẠCH

Tổ chức Lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập 
Trường Cao-Trung Phật học Đại Tòng Lâm (1990-2020)
______________________________ 

A. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA:
Tạo dấu ấn sau một chặng đường hình thành và phát triển, đồng thời tri ân những bậc thầy giáo thọ qua nhiều thế hệ đào tạo Tăng Ni sinh.

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:
– Thời gian: Từ ngày 19-20/01/Canh Tý (2020)
– Địa điểm: Trường Trung cấp Đại Tòng Lâm, P. Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ.

C. BAN TỔ CHỨC:
Trưởng ban: HT. Thích Quảng Hiển
Phó ban:
– ĐĐ. Thích Nhuận Nghĩa       – TT. Thích Thiện Thuận
– ĐĐ. Thích Nhuận Phước      – TT. Thích Trung Đạo
– TT. Thích Nhuận Quang       – TT. Thích Pháp Huệ
– TT. Thích Thánh Minh         – ĐĐ. Thích Nguyên Thái
– ĐĐ. Thích Thiện Thông       – NT. Thích nữ Như Như
– NS.Thích nữ Huệ Dâng        – NS. Thích nữ Nguyên Thiện

Các ủy viên:
– TT. Thích Trí Định                         – ĐĐ. Thích Chiếu Hiền
– ĐĐ. Thích Tâm Trụ                        – ĐĐ. Thích Pháp Luân
– ĐĐ. Thích Nhuận Đức                    – ĐĐ. Thích Trung Hiếu
– ĐĐ. Thích Trung Tấn                     – ĐĐ. Thích Thiện Hưng (VT)
– ĐĐ. Thích Trí Nghiêm                    – NS. Thích nữ Như Diên
– NS. Thích nữ Hạnh Nhân               – NS. Thích nữ Hạnh Nghiêm
– NS. Thích nữ Như Dung                 – SC. Thích nữ Như Bảo

CÁC TIỂU BAN
1. Ban biên tập Kỷ yếu:
– TT. Thích Thiện Thuận                            – ĐĐ. Thích Nhuận Nghĩa
– ĐĐ. Thích Thiện Thông                           – ĐĐ. Thích Chiếu Hiền
– ĐĐ. Thích Trí Định                                  – ĐĐ. Thích Tâm Trụ
– ĐĐ. Thích  Nguyên Tuấn                         – SC. Thích nữ Như Bảo
– SC. Thích nữ Quảng Châu

2. Ban Trần Thiết:
– ĐĐ. Thích Thiện Thông                           – TT. Thích Trí Định
– ĐĐ. Thích Nhuận Bảo                             – SC. Thích nữ Nguyên Xuân
– Cựu Tăng sinh các khóa Trường TCPH

3. Ban Xướng ngôn:
– ĐĐ. Thích Thiện Thông                           – ĐĐ. Thích Chiếu Ý
– ĐĐ. Thích Nguyên Ngữ                           – ĐĐ. Thích Thiện Thành
– ĐĐ. Thích Quảng Hà

4. Ban tiếp tân:
– ĐĐ. Thích Nhuận Phước                          – TT. Thích Pháp Huệ
– TT. Thích Tâm Phú                                  – ĐĐ. Thích Pháp Luân
– NS. Thích nữ Hạnh Nhân                         – NS. Thích nữ Quảng Đàm

5. Ban thông tin – truyền thông và Triển Lãm
Trưởng Ban: ĐĐ. Thích Trí Định
Các Phó ban:
– ĐĐ. Thích Tâm Trụ                        – ĐĐ. Thích Hạnh Danh
– ĐĐ. Thích Quảng Hà                      – ĐĐ. Thích Nguyên Trụ
– SC. Thích nữ Tâm Thịnh                – Cư sĩ Quảng Chuyên
– Ban Thông tin – truyền thông tỉnh BR-VT

6. Ban ẩm thực:
Trưởng ban: NS. Thích nữ Huệ Dân (phụ trách Chư Tôn đức và Chính quyền)
Các Phó Ban:
– ĐĐ. Thích Thiện Hưng (VT) (phụ trách phật tử)
– NS. Thích nữ Minh Hải
– SC. Thích nữ Tâm Hiếu

7. Ban hành đường:
Trưởng ban: NS. Thích nữ Như Diên
Các Phó ban:
– NS. Thích nữ Nguyên Thanh
– NS. Thích nữ Thuần Chơn
8. Ban cư trú:
– ĐĐ. Thích Nguyên Thái
– ĐĐ. Thích Nhuận Bảo
– ĐĐ. Thích Quảng Kiên
– SC. Thích nữ Như Bảo
9. Ban Vận động Tài Chánh:
Trưởng ban: TT. Thích Thiện Thuận
Các Phó Ban: SC. Thích nữ Diệu Hoàng (k3)

10. Ban Tiếp Lễ:
Cựu Ni sinh cơ bản khóa 3

11. Ban thông sự:
– ĐĐ. Thích Trung Tấn
– ĐĐ. Thích Thiện Duệ
– ĐĐ. Thích Hữu Tâm

12. Ban thị giả:
– Ni sinh khóa 9 Trung cấp (ngày 19)
– Ni sinh khóa 8 lớp Trung cấp (ngày 20)

13. Ban cung nghinh:
– Tăng sinh khóa 9 Trung cấp (ngày 19)
– Tăng sinh khóa 8 lớp Trung cấp (ngày 20)

14. Ban âm thanh ánh sáng:
– ĐĐ. Thích Thiện Duệ
– Tăng sinh Trường TCPH

15. Ban phim ảnh:
– ĐĐ. Thích Thiện Hưng (VCT)
– Cty phim Khanh Gia (TP.HCM)
16. Ban Từ Thiện Xã Hội
– NS. Thích nữ Huệ Dâng
Phát 1000 phần quà cho các Hộ nghèo trên địa bàn thị xã Phú Mỹ

D. THÀNH PHẦN KHÁCH MỜI
– Ban Tôn giáo Chính phủ
– Hội đồng Trị sự GHPGVN
– Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương
– Ban Trị sự và Ban Giám hiệu các tỉnh, thành
– Các Ban Ngành Chính quyền tỉnh BR-VT, TX. Phú Mỹ và phường Phú Mỹ
– Báo Giác ngộ, Phật sự Online, báo BR-VT, Đài truyền hình BR-VT.

Đ. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
– Ban biên tập có trách nhiệm tổng hợp các hình ảnh, tư liệu, bài viết về bản trường từ khi thành lập trường đến nay;
– Ban Giám hiệu gởi thư mời đến các vị giáo thọ, cựu Tăng Ni sinh các khóa tham gia viết bài Kỷ yếu 30 năm thành lập trường;
– Các khóa từ khóa 1-9 Trung cấp và khóa 1-7 Cao đẳng đều làm trại sinh đại diện cho khóa mình.
– Lập thủ tục xin phép Cơ quan chức năng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm;
– Sau khóa An cư kiết hạ, Ban biên tập phải cơ bản hoàn thiện tập Kỷ yếu.
Đây là một sự kiện trọng đại, vì vậy tất cả cựu Tăng Ni sinh các khóa của bản trường ở trong nước hay ngoài nước đều phải có mặt tại bản trường để tham dự lễ và tham gia các công tác tổ chức.

TM. BAN GIÁM HIỆU

HIỆU TRƯỞNG

Hòa thượng THÍCH QUẢNG HIỂN

Thông báo:
Ban Giám hiệu nhà trường xin kính mời các Cựu Tăng – Ni sinh các khóa về tham dự cuộc họp cùng BGH nhà trường và Cựu Tăng – Ni sinh các khóa để hoàn chỉnh Bản kế hoạch Tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Trường (1990 – 2020) vào lúc 9h00 ngày thứ sáu 29/03/2019 (Nhằm ngày 24/02/ Kỷ Hợi) tại Hội trường Tổ đình Đại Tòng Lâm.