Trang chủ / Lễ Hội Quán Thế Âm

Lễ Hội Quán Thế Âm

Lễ hội Ngũ Bách Danh

Hàng năm cứ vào ngày vía đức Quán Thế Âm bồ tát Vạn Phật Quang – Đại Tòng Lâm tự đều tổ chức Đại Lễ Vía Ngài và Khóa tu Lễ lạy Ngũ Bách Danh. 19h00 sau nghi thức thỉnh sư, Ban Cung nghinh đã cung thỉnh Chư tôn đức …

Chi tiết »

Lễ hội vía Quán Thế Âm 19/09/Ất Mùi 2015

Nhân ngày lễ vía đức Bồ tát Quán thế âm thành đạo 19/09/Ất Mùi – 2015, nhận lời mời của BTC, phái đoàn chư Tăng Phật giáo Ấn độ có buổi thuyết giảng và tác pháp quán đảnh tại tổ đình Đại Tòng Lâm. Một số hình ảnh ghi nhận …

Chi tiết »