Kế hoạch họp các tiểu ban Đại Giới Đàn Bảo Tạng

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
BAN TRỊ SỰ
—————————
Số: 376/TM/BTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————-

Bà Rịa Vũng Tàu ngày 07 tháng 09 năm 2018

THƯ MỜI

Căn cứ tinh thần phiên họp ngày 11/07/2018 (nhằm, ngày 28/05 Mậu Tuất) về việc triển khai công tác tổ chức Đại Giới đàn “Bảo Tạng” PL.2562 – DL.2018 theo như kế hoạch đã ấn định, Ban thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trân trọng kính mời Chư tôn đức hoan hỷ tham gia vào Ban Tổ chức Đại Giới đàn, thời gian tổ chức Đại Giới đàn đuợc diễn ra từ ngày 14-18/11/2018 (Nhằm ngày  08-12/10 Mậu Tuất)
Để chuẩn bị cho công tác Tổ chức Đại Giới đàn sắp tới, Ban thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trân trọng kính mời: ………………………………………………..

Hoan hỷ đến tham dự phiên họp của các Tiểu ban theo Danh sách Tổ chức Đại Giới đàn để phân nhiệm cụ thể công tác quan trọng của Đại Giới đàn vào thời gian và địa điểm như sau:

– Thời gian: theo Lịch họp và Danh sách Ban Tổ chức (đính kèm)
– Địa điểm: Văn phòng TRường TCPH Đại Tòng Lâm, thị xã Phú Mỹ
– Thành phần tham dự: Chư tôn đức là Thành viên trong Ban Tổ chức Đại Giới đàn “Bảo Tạng”.
Ban thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh  trân trọng kính mời Quý Vị hoan hỷ quang lâm tham dự phiên họp đầy đủ để đạt kết quả tốt đẹp.

Trân trọng kính mời.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GHPGVN
TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN kiêm
CHÁNH THƯ KÝ
(Đã ký và đóng dấu)

Đại đức THÍCH NHUẬN NGHĨA

Lịch họp:

STT Thời gian Tiểu ban
1 23/07/2018 (11/6 AL)
Đã họp
Hội đồng Giám khảo
2 15/09/2018 (06/08 AL) Ban Thông tin – Truyền thông
Ban Phim ảnh
3 17/09/2018 (08/08 AL) Ban Quản giới tử
Ban Trật tự
4 18/09/2018 (09/08 AL) Ban Âm thanh – Ánh sáng
Ban Thị giả
Ban Tiếp tân
5 19/09/2018 (10/08 AL) Ban Nghi lễ
Ban Tấn hương
Ban Tuần chiểu
6 20/09/2018 (11/08 AL) Ban Ẩm thực
Ban Hành đường
7 21/09/2018 (12/08 AL) Ban Xướng ngôn
Ban Y tế
Ban Thông sự
8 22/09/2018 (13/08 AL) Ban Điều hành
Ban Thư ký
9 04/10/2018 (25/08 AL) Ban Trần thiết
Ban Tiếp lễ
10 18/10/2018 (10/09 AL)
CHƯ TÔN ĐỨC LÃNH ĐẠO BAN TỔ CHỨC
ĐẠI GIỚI ĐÀN

Các Tiểu ban báo cáo sơ kết công tác tổ chức
đã triển khai

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb