Cúng dường trường hạ Đại Tòng Lâm

11h15 ngày 20/06/2019 (nhằm ngày 18/05 âm lịch) phái đoàn của Đạo tràng do Thầy Nhuận Dũng của Vạn Đức Linh Tự và Phật tử Diệu Lành tại TP. Vũng Tàu đã tác pháp cúng dường cho chư Tăng nội thiền Trường hạ Vạn Phật Quang – Đại Tòng Lâm tự.
Trong lời tác bạch cúng dường đại diện cho Phật tử đã dâng lời: Chính vì niềm kinh tín Tam bảo nên theo thông lệ hàng năm chúng con đồng quy tụ về hạ trường Vạn Phật Quang – Đại Tòng Lâm tự, một lòng sắm sanh lễ vật – góp nhặt tịnh tài thành tâm thiết lễ trai tăng cúng dường Mười phương Chư Phật và hiện tiền Chư tôn thiền đức tăng.

Hòa thượng Thích Quảng Hiển Trưởng BTS PG tỉnh; Viện chủ Vạn Phật Quang – Đại Tòng Lâm tự đã tán thán công đức của phái đoàn đồng thời Ngài căn dặn: Việc cúng dường trai tăng nhất là trong mùa An cư kiết hạ là việc làm vô cùng ý nghĩa khi theo thông lệ từ thời đức Phật tại thế mùa An cư chư tăng tập trung tu tập trau dồi thân tâm thúc liễm Giới – Định – Huệ hạn chế di chuyển nhằm gieo rắc lòng từ bi với muôn loài chúng sanh trong mùa sinh sản. Ngài cũng căn dặn quý Phật tử chỉ nên nêu lên phương danh người cúng dường vì Chư Phật mười phương đã cảm ứng tấm lòng của quý Phật tử. Hạn chế việc tuyên cung danh sách xin cầu siêu Cửu huyền thất tổ vì như vậy quá giờ Ngọ.

Quảng Chuyên
Ban TTTT tỉnh

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb