Chùa Bửu Quang – Đất Đỏ cúng dường trai tăng

Nhân lễ húy kỵ lần thứ 17 của cố Thượng tọa Thích Minh Quang chùa Bửu Quang huyện Đất Đỏ, Đại đức Thích Thánh Biện đã hướng dẫn đoàn Phật tử của chùa đến Vạn Phật Quang – Đại Tòng Lâm tự thiết lễ cúng dường trai tăng.

Trong lời tác bạch cúng dường, Phật tử đại diện cho đoàn đã dâng lời tác pháp: Vì ý thức được vai trò và trách nhiệm của người Phật tử tại gia ngoài việc phát tâm tu tập giáo lý Phật đà còn Hộ trì Tam bảo để cung dưỡng bậc Trưởng tử Như Lai theo lời dạy của Đức Thế Tôn, ngoài ra để nương nhờ Oai lực của tăng chúng mà thiết lễ cúng dường hầu báo đáp công đức của Cố thượng tọa trụ trì.

Trong lời đáp từ Hòa thượng Thích Quảng Hiển đã tán thán công đức của hàng Phật tử đã nhớ đến lời dạy của Đức Từ phụ và Ân sư của mình, tu tập theo Chánh pháp, làm các việc thiện, cúng dường trai tăng để hầu hồi hướng đến công đức của Cố Ân sư. Thay mặt hàng tăng chúng chùa Vạn Phật Quang – Đại Tòng Lâm tự Ngài xin đại chúng hoan hỷ nạp thọ trai phạn và phẩm vật cúng dường, đồng thời hồi hướng công đức đến hàng Phật tử của chùa Bửu Quang.

Quảng Chuyên

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb