Home / Lễ Hội Quán Thế Âm / Một số hình ảnh trước khi khai mạc Lễ hội Quán Âm 18/09/Ất Mùi

Một số hình ảnh trước khi khai mạc Lễ hội Quán Âm 18/09/Ất Mùi

IMG_0228 IMG_0230 IMG_0231 IMG_0232 IMG_0233 IMG_0234 IMG_0239 IMG_0242

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *