Trang chủ / Lễ Hội Quán Thế Âm / Một số hình ảnh trước khi khai mạc Lễ hội Quán Âm 18/09/Ất Mùi

Bình luận bài viết

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vui lòng điền Captcha * Giới hạn thời gian đã hết. Vui lòng tải lại CAPTCHA.