Trang chủ / Tin Trong Nước / Link tải Hồ sơ nhập học Trường TCPH Đại Tòng Lâm

Link tải Hồ sơ nhập học Trường TCPH Đại Tòng Lâm

Đơn xin nhập học:

http://www.mediafire.com/file/x6i95gc4ks9qqk0/don+xin+nhap+hoc+nien+khoa+2017-2021%282%29.doc

Giấy bảo lãnh

http://www.mediafire.com/file/ob70vobm7uc201r/giay+bao+lanh+hoc.doc

Giấy cam kết

http://www.mediafire.com/file/07299682dhd3ug4/GIAY+CAM+KET+HOC.doc

Cách tải hồ sơ nhập học về máy giống như cách tải hồ sơ đại giới đàn:

Tải Hồ sơ Đại giới đàn ĐỒNG HUY năm 2016