Trang chủ / Tin Trong Nước / Lễ Khai kinh Lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát – 19-6- Mậu Tuất

Lễ Khai kinh Lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát – 19-6- Mậu Tuất

Tối 18-6-Mậu Tuất, thực hiện sự chỉ đạo của Hòa Thượng viện chủ tổ đình Đại Tòng Lâm, chư Tăng ni và Phật tử đã trang nghiêm tổ chức lễ niêm hương bạch Phật khai đàn lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát.

Ban tổ chức đã cung thỉnh Đ.Đ Thích Nguyên Thái, Phó BTS GHPGVN tỉnh BR-VT; TT. Thích Nhuận Phước, Trưởng Ban nghi lễ tỉnh; Đ.Đ Thích Nhuận Chính, Trưởng Ban giáo dục Phật giáo tỉnh; Đ.Đ Thích Quảng Ngôn; Đ.Đ Thích Phước Nhàn chứng minh và hàng ngàn Tăng ni, nam nữ Phật tử đồng tham dự.

Hình ảnh Bồ tát Quán Thế Âm như người mẹ hiền thật gần gủi thân thương đã đi sâu vào lòng người con Phật. Vì thế, hàng năm, tổ đình Đại Tòng Lâm đều tổ chức lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát vào các ngày 19-2, 19-6 và 19-9 âm lịch. Đây là dịp để người con Phật lễ lạy 500 danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm, thể hiện lòng tôn kính, học tu trí tuệ sáng ngời, lòng từ bi vô hạn và hạnh nguyện độ sanh của Ngài.

Một số hình ảnh tại buổi lễ khai đàn: