Trang chủ / Lễ Hội Quán Thế Âm / Hình ảnh Lễ khai kinh Lễ hội vía Quán Thế Âm Bồ Tát 19-2-Mậu Tuất -2018

Hình ảnh Lễ khai kinh Lễ hội vía Quán Thế Âm Bồ Tát 19-2-Mậu Tuất -2018

IMG_1042 IMG_1043 IMG_1044 IMG_1046 IMG_1047 IMG_1048 IMG_1049 IMG_1050 IMG_1051 IMG_1052 IMG_1053 IMG_1054 IMG_1055 IMG_1057

Chương Trình
 Ngày 18-02- Mậu Tuất
7:30 Hưng tác thượng phan
8:30 Khai kinh bạch Phật. Thỉnh tiêu Diện Đại Sĩ. Thỉnh chư hương linh.
10:30 Cúng ngọ.
11:00 Thọ trai.
14:00 Đăng đàn tụng kinh Dược sư. Trì 21 biến Đại bi thần chú.
17:00 Tiến chư hương linh.
18:30 Đại lễ khai kinh lạy ngũ bách danh.
– Ngày 19-2- Mậu Tuất
1:00 Lạy 500 lạy .
7:30 Trì Đại bị kinh hành niệm Phật.
10:00 Cúng ngọ và tiến nội ngoại đàn.
11:00 Thọ trai.
14:00 Đăng đàn Chẩn tế âm linh cô hồn