Trang chủ / Tin Trong Nước / BTS cung thỉnh Chư tôn đức Chứng minh Đại Giới Đàn

BTS cung thỉnh Chư tôn đức Chứng minh Đại Giới Đàn

Sáng ngày 17/09/2018 nhằm ngày 8/08/ Mậu Tuất, chư Tôn Đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT gồm có: HT. Thích Như Thị-Phó Thường trực BTS tỉnh, ĐĐ. Thích Nhuận Nghĩa-Phó Ban-kiêm Chánh Thư ký BTS tỉnh, TT. Thích Thiện Thuận-Phó Ban-kiêm Trưởng BHP tỉnh, ĐĐ. Thích Thiện Thông-Phó Thư ký-kiêm Chánh Văn phòng BTS, ĐĐ. Thích Trí Định-Phó Thư ký-kiêm Trưởng Ban TTTT tỉnh, ĐĐ. Thích Nhuận Phước-Trưởng Ban nghi lễ tỉnh, đã đến các trú xứ, cung thỉnh Chư Tôn Trưởng lão Hoà thượng, chứng minh Đại Giới đàn Bảo Tạng được tổ chức từ ngày 14 – 18/11/2018 (nhằm ngày 08 – 12/10/Mậu Tuất) tại Tỉnh BR-VT.

Đoàn đã đến cung thỉnh:

HT. Thích Hiển Pháp-Phó Pháp chủ HĐCM-cung thỉnh chứng minh Đại Giới đàn;

HT. Thích Thanh Từ-Phó Pháp chủ HĐCM-cung thỉnh chứng minh Đại giới đàn;

HT. Thích Trí Quảng-Phó Pháp chủ-kiêm Giám luật HĐCM- cung thỉnh Đàn đầu đàn Tỳ kheo; HT. Thích Đức Nghiệp Phó Pháp chủ HĐCM-cung thỉnh chứng minh và khai đạo Giới tử Đại giới đàn;

HT. Thích Hiển Tu-Phó Thư ký HĐCM- cung thỉnh chứng minh Đại giới đàn;

HT. Thích Thiện Nhơn-Chủ tịch HĐTS- cung thỉnh chứng minh Đại giới đàn;

HT. Thích Thiện Pháp-Phó Chủ tịch thường trực HĐTS-kiêm Trưởng Ban Tăng sự Trung ương-cung thỉnh Đàn đầu đàn Sa-di.

Ban TTTT xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận:

01
03

04

07

06

10

11

12

10

1415

19

22

25

27

30

33

Ban TTTT tỉnh