Trang chủ / Tin Trong Nước / Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BRVT: Cáo Phó

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BRVT: Cáo Phó

IÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
BAN TRỊ SỰ
—————
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

Bà Rịa Vũng Tàu ngày 30 tháng 11 năm 2017

CÁO PHÓ
– Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
– Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Tân Thành
– Môn đồ Pháp quyến Vô cùng Kính tiếc báo tin

DSC0023

HÒA THƯỢNG THÍCH GIẢI THIỆN

– Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
– Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Tân Thành
– Nguyên Phó Ban kiêm Trưởng Ban Kiểm soát Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
– Nguyên Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Tân Thành
– Nguyên Uỷ viên Uỷ ban MTTQVN huyện Tân Thành
– Trụ trì chùa Huệ Minh – xã Mỹ Xuân – huyện Tân Thành – tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Do tuổi cao sức yếu, thuận thế vô thường, Hoà thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 3 giờ 10 ngày 30/11/2017 (nhằm 13/10/Đinh Dậu) tại chùa Huệ Minh – xã Mỹ Xuân – huyện Tân Thành – tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
* Trụ thế 72 năm
* Hạ lạp : 44 năm
Lễ nhập quan chính thức cử hành lúc 20 giờ 00 ngày 30/11/2017 (nhằm 13/10/Đinh Dậu). Kim quan cố Hoà Thượng được tôn trí tại chùa Huệ Minh – xã Mỹ Xuân – huyện Tân Thành – tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Lễ viếng Bắt đầu từ lúc 21 giờ ngày ngày 30/11/2017 (nhằm 13/10/Đinh Dậu).
Lễ Truy niệm được cử hành vào lúc 9 giờ 00 ngày 04/12/2017 (nhằm 17/10/Đinh Dậu),sau đó Cung tống kim quan cố Hoà Thượng đến Trung tâm Hoả Táng Long Hương, thành phố Bà Rịa làm Lễ Trà tỳ.

Nay Cáo Phó
TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GHPGVN
TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
TRƯỞNG BAN
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC TANG LỄ
(Đã ký và đóng dấu)
Hoà thượng THÍCH QUẢNG HIỂN