Trang chủ / Tin Trong Nước / Trường TCHP Đại Tòng Lâm thi học kỳ 1 năm thứ nhất

Trường TCHP Đại Tòng Lâm thi học kỳ 1 năm thứ nhất

Như tin đã đưa, ngày 8-8-2017, Ban Giám hiệu, Ban Giáo thọ, Ban Giám thị đã có phiên họp bàn về công tác chuẩn bị thi học kì,  sáng nay, ngày thi thứ 3 học kì 1 năm thứ nhất của lớp Cao Đẳng khóa 7 và Trung cấp khóa 9 diễn ra trong sự nghiêm túc, trung thực tại Trường TCPH Đại Tòng Lâm.

Lớp CĐPH thi tại giảng đường 2; lớp TCPH Tăng thi tại giảng đường 1 trường Tăng, lớp TCHP Ni thi tại giảng đường Ni trường Ni Viện Thiện Hòa.

Kì thi này, lớp TCPH có 12 môn: Phật học cơ bản, Sinh hoạt giáo đoàn, Phật học danh số, Phát bồ đề tâm văn, Phật và thánh chúng, Sơ đẳng Phật học giáo khoa thư, Luật học… Lớp CĐPH có 12 môn: Phật học khái luận, Kinh Trung bộ, Đại cương giới luật, Đại thừa khởi tín, Kinh Pháp hoa, Văn học PG Việt Nam….

Đây là kỳ thi đầu tiên của lớp CĐPH khóa 7 và lớp TCPH khóa 9, nhằm kiểm tra, đánh giá khả năng và trình độ tiếp thu của Tăng Ni sinh, giúp giáo thọ, giảng viên rút kinh trong việc truyền trao kiến thức trong học kì tiếp theo.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

IMG_3527 IMG_3506 IMG_3530

Phòng thi số 1 lớp TCPH Tăng

IMG_3536 IMG_3550 IMG_3553 IMG_3555

Phòng thi số 2 lớp CĐPH

IMG_3559 IMG_3560 IMG_3564 IMG_3572

Phòng thi số 2 lớp CĐPH

IMG_3577 IMG_3581 IMG_3587 IMG_3605IMG_3591

Phòng thi lớp TCPH Ni, Ni viện Thiện Hòa