Trang chủ / Thông Báo / Chương Trình Lễ Vía Đức Phật A Di Đà

Chương Trình Lễ Vía Đức Phật A Di Đà

Ngày 16-17/11 Âm lịch

Ngày 16/11/Âm lịch

18h: Phật tử vân tập

18h30: ổn định đạo tràng

19h: Lễ chính thức vía đức Phật A di đà (có chương trình riêng)

21h: Phóng đăng

22h: Kinh hành niệm Phật

23h: Chỉ tịnh

Ngày 17/11/ Âm lịch

6h30: Điểm tâm

7h30: Tập trung

8h30: Thuyết giảng (ĐĐ. Thích thiện thông)

11h: Thọ trai

13h30: Tập trung lễ đài

14h: Thuyết giảng (TT.Thích Pháp Huệ)

16h: Kinh hành niệm Phật và bế mạc

BAN TỔ CHỨC

 

Bình luận bài viết

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vui lòng điền Captcha * Giới hạn thời gian đã hết. Vui lòng tải lại CAPTCHA.