Trang chủ / Thông Báo / Thông báo: CHƯƠNG TRÌNH LỄ VÍA QUÁN THẾ ÂM 19/09/ẤT MÙI – 2015

Thông báo: CHƯƠNG TRÌNH LỄ VÍA QUÁN THẾ ÂM 19/09/ẤT MÙI – 2015

Theo thông lệ hàng năm, đón mừng lễ hội vía Bồ tát Quán Thế Âm ngày 19/09, Tổ đình Đại Tòng Lâm sẽ tổ chức chương trình lễ Vía như sau:

– 18 giờ ngày 18/06/ Ất Mùi: Lễ quán đảnh do phái đoàn chư Tăng PG Ấn độ tác lễ.
– 02h ngày 19/09 Ất Mùi: Lạy 500 danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm
Nay, BTC thông tri đến quý nam nữ Phật tử xa, dành chút thời gian về tham dự, để tạo công đức phước báo cho mình và người thân, cũng là kết duyên lành với Bồ tát Quán Thế Âm, cùng thực hành công hạnh từ bi mang lại an lành, hạnh phúc cho nhân loại.