Trang chủ / Thông Báo / THÔNG BÁO: V/v Tổ chức Đại Giới đàn “Đồng Huy” PL. 2560 – DL. 2016

THÔNG BÁO: V/v Tổ chức Đại Giới đàn “Đồng Huy” PL. 2560 – DL. 2016

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                 BAN TRỊ SỰ
                —————–
           SỐ:  822 /TB/BTS                                          Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 24 tháng 12 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
 
V/v Tổ chức Đại Giới đàn “Đồng Huy” PL. 2560 – DL. 2016
và hướng dẫn thiết lập hồ sơ thọ giới
 
 
Kính gởi:                – Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố
  – Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thành phố thuộc tỉnh BR-VT
                                           – Chư Tôn đức trụ trì các Tự viện trong tỉnh
                Được sự chấp thuận của Hội đồng Trị sự GHPGVN tại công văn số 365/CV.HĐTS ngày 25/9/2015, V/v tổ chức Đại Giới đàn “Đồng Huy” PL.2560 – DL.2016 và công văn số 1863/SNV-TG ngày 25/11/2015 của Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) tỉnh, V/v Ban Trị sự GHPGVN tỉnh xin tổ chức Đại Giới đàn “Đồng Huy” PL.2560 – DL.2016, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT tổ chức Đại Giới Đàn “Đồng Huy”để đáp ứng nguyện vọng thiết tha cần cầu giới pháp của chư Tăng Ni xuất gia tu học các nơi, nhằm tiếp nối mạng mạch Phật pháp của đức Như Lai, thừa hành Phật sự tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức.
Nay, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kính thông báo đến Quý Ban và chư Tôn đức trụ trì các Tự Viện được biết về điều kiện và hồ sơ thọ giới tại Đại Giới đàn “Đồng Huy” PL.2560 – DL.2016,cụ thểnhư sau:
I. ĐIỀU KIỆN CHUNG:
                1. Đối với Giới tử trong tỉnh: phải có hộ khẩu thuờng trú hoặc tạm trú được hoạt động tôn giáo hợp pháp.
                2. Đối với Giới tử ngoài tỉnh: phải có giấy giới thiệu của Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, thành và Sở Nội vụ – Ban Tôn giáo tỉnh, thành.
II. TIÊU CHUẨN THỌ GIỚI:
1.        Giới tử thọ giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni:
– Tuổi từ 20 đến 60 (tính theo khai sinh);
– Không vi phạm Pháp luật Nhà nước;
– Các căn đầy đủ, không tàn tật, không bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần;
– Đã thọ giới Thức-xoa, Sa-di ít nhất 2 năm;
– Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 3 hoặc tương đương, tốt nghiệp Trung cấp Phật học (đối với Giới tử dưới 30 tuổi);
– Thuộc lòng 4 quyển Luật Trường Hàng, hai thời khóa Công phu (Nghi thức của Hệ phái);
– Học Khóa I, II, III, IV Phật học Phổ thông của cố HT. Thích Thiện Hoa;
– Trúng tuyển Kỳ thi khảo hạch của Ban Kiến đàn.
2.        Giới tử thọ giới Thức-xoa, Sa-di, Sa-di-ni:
– Tuổi từ 16 đến 60 (Giới tử thọ Thức-xoa: tuổi tử 18 đến 60);
– Không vi phạm Pháp luật Nhà nước;
– Các căn đầy đủ, không tàn tật, không bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần;
– Xuất gia tu học ít nhất 2 năm (Giới tử thọ Thức-xoa: đã thọ giới Sa-di-ni ít nhất 2 năm);
– Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cấp 2 hoặc tương đương;
– Thuộc lòng 2 quyển Luật Trường Hàng, hai thời khóa Công phu (Nghi thức của Hệ phái);
– Học Khóa I, II Phật học Phổ thông của cố HT. Thích Thiện Hoa;
– Trúng tuyển Kỳ thi khảo hạch của Ban Kiến đàn.
III. HỒ SƠ THỌ GIỚI:
1.        Giới tử thọ giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni:
– 03 Đơn xin thọ giới (theo mẫu);
– 03 Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);
– 03 bản sao Chứng điệp thọ giới Thức-xoa, Sa-di (có thị thực);
– 03 bản sao Bằng Tốt nghiệp cấp 3 hoặc tương đương (có thị thực);
– 03 ảnh 3×4 (chụp chính diện; Tăng mặc áo nâu, Ni mặc áo lam hoặc pháp phục truyền thống Hệ phái).
– Giấy khám sức khỏe (không quá 6 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ)
2.        Giới tử thọ Thức-xoa, Sa-di, Sa-di-ni:
– 03 Đơn xin thọ giới (theo mẫu);
– 03 Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);
– 03 Đơn xin phát nguyện thọ giới (theo mẫu);
– 03 Bản sao Bằng Tốt nghiệp cấp 2 hoặc tương đương (có thị thực);
– 03 ảnh 3×4 (chụp chính diện; Tăng mặc áo nâu, Ni mặc áo lam hoặc pháp phục truyền thống Hệ phái).
– Giấy khám sức khỏe (không quá 6 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ)
                 IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:
1. Thời gian: từ ngày 27 – 30/6/2016 (nhằm ngày 23 – 26/5/Bính Thân).
2. Địa điểm truyền giới:
– Giới tử Bắc tông: Tổ đình Đại Tòng Lâm, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành. 
– Giới tử Hệ phái Phật giáo Nam tông: Chùa Hộ Pháp, số 45/4C đường Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu.
– Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc, Khảo hạch Giới tử, Khai đạo Giới tử: tập trung Giới tử về Tổ đình Đại Tòng Lâm;
– Giới tử tập trung về Giới trường trước ngày 27/6/2016 (nhằm 23/5/Bính Thân).
                V. PHÁT HÀNH, TIẾP NHẬN HỒ SƠ:
1. Thời gian, địa điểm:
– Thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 20/12/2015  đến  30/05/2016;
– Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Trường Trung cấp Phật học Đại Tòng Lâm, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành (không tiếp nhận hồ sơ qua đường Bưu điện).
2. Liên hệ:
– Giới tử xin thọ giới liên hệ trực tiếp Văn phòng Ban Trị sự tỉnh (Văn phòng Trường Trung cấp Phật học Đại Tòng Lâm) để lấy Hồ sơ xin thọ giới được phát miễn phí hoàn toàn, hoặc in hồ sơ theo biểu mẫu từ địa chỉ www.bantrisupgbrvt.net.
– Mọi chi tiết, liên hệ Văn phòng Ban Trị sự tỉnh (ĐT: 064 387 6024), ĐĐ. Thích Nhuận Nghĩa – Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh (ĐT: 0937. 955 232).
Vì sự nghiệp hoằng truyền mạng mạch của Như Lai trên tinh thần trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc quần sanh, Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh kính mong Chư Tôn đức giáo phẩm lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thành phố phổ biến nội dung Thông báo này đến các Tự viện, Tăng Ni tại địa phương có đủ điều kiện phát nguyện thọ giới.
Kính chúc Quý Ban vô lượng an lạc, hạnh nguyện viên thành.
 
 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GHPGVN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
TRƯỞNG BAN
 
Đã ký
 
 
Hòa thượng THÍCH QUẢNG HIỂN

 

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                   BAN TRỊ SỰ
ĐƠN XIN THỌ GIỚI ……………………
         ĐẠI GIỚI ĐÀN “ĐỒNG HUY” PL. 2560 – DL. 2016
            Kính gởi:       – Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
                               – Ban Tổ chức Đại Giới đàn “Đồng Huy” PL. 2560 – DL. 2016
               Kính thưa Quý ban,
Con tên (viết chữ in hoa): …………………………………………………………………………………………..
Pháp danh (đạo hiệu thường dùng): …………………………………………………………………………….
Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………….  Nơi sinh ………………………………….
Địa chỉ thường trú (ghi rõ địa chỉ): ……………………………………………………………………………….
Hiện tạm trú tu học tại (ghi rõ địa chỉ chùa): ………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………. Điện thoại liên hệ:………………….
Ngày, tháng, năm xuất gia: ……………………………………….  nơi xuất gia (ghi rõ địa chỉ chùa): ..
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Là đệ tử của (Bổn sư/Y chỉ sư): …………………………………………………………………………………
Địa chỉ của Bổn sư/Y chỉ sư (ghi rõ địa chỉ chùa):………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
Đã thọ giới (Sa di, Sa di ni, Thức xoa):…………………………………………………………………………
Vào ngày, tháng, năm: ……………………………………….  tổ chức tại (ghi rõ nơi tổ chức): ……..
……………………………………………..  do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Tp: …………………….tổ chức.
Nay con kính xin Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ban Tổ chức Đại Giới đàn “Đồng Huy” PL. 2560 – DL. 2016 chấp thuận cho con được đăng ký vào hàng Giới tử, phát nguyện thọ giới …………………………………………………………………  do Quý Ban tổ chức.
                     
                                                                                                                ……………, ngày …… tháng …… năm …..
                                                                                                                                             Kính đơn
             Hồ sơ gồm có:                                                                                  (ký và ghi rõ họ tên, pháp danh)
1-03 Đơn xin thọ giới (theo mẫu)
2-03 Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
3-03 Bản sao Chứng điệp (có thị thực)
4-03 Bản sao Văn bằng tốt nghiệp (cấp 2 đối với Sa Di,
Sa Di Ni và Thức Xoa, cấp 3 đối với Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni)
5-03 Đơn Phát nguyện xuất gia đối với Sa di và Sa di Ni (có thị thực)
6-03 Tấm ảnh 2×3 (Tăng áo nâu, Ni áo lam)
7-Giấy khám sức khỏe (không quá 6 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ)
(Lưu ý: Mỗi giới tử nộp 03 bộ hồ sơ chính và 3 bộ hồ sơ photo)

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        TỈNH (THÀNH)………………                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                   BAN TRỊ SỰ
                  —————–
             
SƠ YẾU LÝ LỊCH
– Họ và tên khai sinh: ……………………………………………………………………………………………….
– Pháp danh: …………………………………………………  Pháp hiệu: ……………………………………….
– Ngày, tháng, năm và nơi sinh: …………………………………  tại: ………………………………………..
– Giấy CMND số: …………………………….. cấp ngày:……………………… tại:…………………………..
– Quê quán: …………………………………………………………………………………………………………….
– Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………………………………………………
– Hiện ở chùa (thường trú hay tạm trú): ………………………………  địa chỉ: ………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
– Trình độ: + Văn hóa: ……………………………………………………………………………………………….
                    + Trình độ Phật học: ……………………………………………………………………………….
– Ngày, tháng, năm xuất gia:……………………………………………………………………………………….
– Nơi xuất gia (ghi rõ địa chỉ):…………………………………………………………………………………….
– Giới phẩm hiện nay: ………………………………………………………………………………………………
– Bổn sư và địa chỉ Bổn sư (hoặc Y Chỉ sư): ……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..
– Chức vụ đã qua và hiện nay trong Giáo hội (nếu có): …………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
 
QUAN HỆ GIA ĐÌNH
– Họ và tên cha: ………………………………………………  sinh năm: …………………….. (sống, chết)
– Nghề nghiệp hiện nay:………………………………………………………………………………………….
– Họ và tên mẹ: ……………………………………………….  sinh năm: ………………………(sống, chết)
– Nghề nghiệp hiện nay:…………………………………………………………………………………………….
– Anh chị em ruột hiện nay làm gì, ở đâu:……………………………………………………………………..
 …………………………………………………………………………………………………………………………….
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
QUÁ TRÌNH BẢN THÂN
Nêu rõ từng thời gian từ năm 14 tuổi đến nay(từ năm … đến năm…) làm gì, ở đâu?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
A. Xuất gia tu học:
. Thuộc Hệ phái: ……………………………………………………………………………………………
. Chuyển tổ chức hệ phái (nếu có): ………………………………………………………………….
. Các Giới đàn đã được thọ (năm và nơi tổ chức giới đàn):………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
B. Các lớp hoặc khóa đã thụ huấn:
– Về Phật giáo (nếu có): …………………………………………………………………………………………..
   …………………………………………………………………………………………………………………………..
   …………………………………………………………………………………………………………………………..
– Về xã hội (nếu có):…………………………………………………………………………………………..
– Đã tham gia sinh hoạt tổ chức xã hội (nếu có): …………………………………………………………..
   ……………………………………………………………………………………………………………………………
   ……………………………………………………………………………………………………………………………
– Khen thưởng (nếu có): …………………………………………………………………………………………….
   ……………………………………………………………………………………………………………………………
– Kỷ luật (nếu có): …………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
Tôi xin cam đoan bản sơ yếu lý lịch này đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về lời khai trên đây trước Giáo hội và Luật pháp.
 
Xác nhận của Chính quyền địa phương                           …….…….…, ngày ……… tháng … năm 20…
            (Phường, xã, thị trấn)                                                             Người khai ký tên
 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Tự Viện…………………………                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
………..…………………………..
             
ĐƠN XIN PHÁT NGUYỆN XUẤT GIA
 
Kính gởi:       Ban Trị sự GHPGVN(Tỉnh, Thành phố)  …………………………………
– Ban Trị Sự GHPGVN(huyện, TX, TP) ……………………………………
– UBND (xã, phường. thị trấn) ………………………………………………
 Tôi tên : ……………………………………………………..  Pháp danh :………………………………
 Sinh ngày: …………  tháng  …………  năm sinh  ………………  tại ……………………….
 Hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………………………………………..
 Ngày, tháng, năm xuất gia: ………………………………………………………………………
 Nghề nghiệp trước khi xuất gia: …………………………Trình độ văn hóa: ………………..
 Họ tên Cha: …………………………………..và Mẹ:……………………………………………
 Sau thời gian tìm hiểu, học hỏi Phật pháp, tôi đã nhận thức được lẽ vô thường khổ đau
và sinh tử luân hồi nên phát nguyện xuất gia tại (ghi rõ địa chỉ Tự Viện): ………………….
…………………………………………………………………………………………………………
để học đạo hầu mong được an vui giải thoát, góp phần giúp đời bớt đau khổ………………..
            Tôi cam kết nổ lực rèn luyện bản thân, tu tập đúng chánh pháp, chấp hành nghiêm chỉnh
Giới luật của Phật chế và Luật pháp của Nhà nước.
Kính xin Quý Ban hoan hỷ chấp thuận cho tôi được xuất gia tu học tại địa chỉ trên.
Ý KIẾN CỦA TRỤ TRÌ, QUẢN LÝ CƠ SỞ                    Ngày …… tháng ……. năm 20 …
               (Ký tên và đóng dấu)                                                                  Ký tên
 
 
                                          
                                             Ý KIẾN CỦA BAN TRỊ SỰ GHPGVN (huyện, thị, thành)
                                          (nơi xuất gia)
 
 
 
 
XÁC NHẬN CỦA UBND (xã, phường, thị trấn)
                   (Nơi xuất gia)
                                                                Ý KIẾN CỦA BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH, THÀNH
                                               (nơi xuất gia)
 
 
 
 
 
Hồ sơ đính kèm:
– Bản đăng ký người vào tu (theo mẫu)
– Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND cấp xã nơi đăng ký nhân khẩu thường trú.
 Giấy chấp thuận của cha mẹ hay người giám hộ đối với người chưa thành niên.

 

(Văn phòng BTS tỉnh BR – VT)