Trang chủ / Thông Báo

Thông Báo

Thông báo tuyển họa sĩ

Tổ đình Đại Tòng Lâm cần tuyển gấp một họa sĩ chuyên vẽ tranh về Phật giáo. Công việc cụ thể: Vẽ 16 phép quán trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Vậy nay thông báo đến các họa sĩ và bạn đọc nào quen biết họa sĩ giỏi xin giới thiệu …

Chi tiết »

Chương Trình Lễ Vía Đức Phật A Di Đà

Ngày 16-17/11 Âm lịch Ngày 16/11/Âm lịch 18h: Phật tử vân tập 18h30: ổn định đạo tràng 19h: Lễ chính thức vía đức Phật A di đà (có chương trình riêng) 21h: Phóng đăng 22h: Kinh hành niệm Phật 23h: Chỉ tịnh Ngày 17/11/ Âm lịch 6h30: Điểm tâm 7h30: …

Chi tiết »

THÔNG BÁO: V/v Tổ chức Đại Giới đàn “Đồng Huy” PL. 2560 – DL. 2016

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                  BAN TRỊ SỰ                 —————–            SỐ:  822 /TB/BTS                                          Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 24 tháng 12 năm 2015     THÔNG BÁO   V/v …

Chi tiết »