Trang chủ / Lễ Truyền Thống / Khai mạc Trà đạo – Lễ truyền thống lần thứ 23 năm 2016

Khai mạc Trà đạo – Lễ truyền thống lần thứ 23 năm 2016

Chư tôn đức Ban giám hiệu, Ban giáo thọ cắt băng khai mạc Trà đạo.

IMG_1989 IMG_1990 IMG_1991 IMG_1993 IMG_1994 IMG_1995 IMG_1997 IMG_2000 IMG_2001 IMG_2002 IMG_2003 IMG_2004 IMG_2007 IMG_2008 IMG_2009 IMG_2010 IMG_2011 IMG_2013 IMG_2015 IMG_2016 IMG_2018 IMG_2019 IMG_2020 IMG_2021 IMG_2022 IMG_2023 IMG_2025 IMG_2029 IMG_2030 IMG_2032 IMG_2033

Bình luận bài viết

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vui lòng điền Captcha * Giới hạn thời gian đã hết. Vui lòng tải lại CAPTCHA.