Home / Lễ Truyền Thống / Không khí chuẩn bị cho Phố ẩm thực – Lễ TT lần thứ 23 năm 2016

Không khí chuẩn bị cho Phố ẩm thực – Lễ TT lần thứ 23 năm 2016

Phật tử hân hoan sẳn sàng cho buổi khai mạc Phố ẩm thực.

IMG_1985 IMG_1984IMG_1984IMG_1982IMG_1981IMG_1982IMG_1980IMG_1977IMG_1975IMG_1974IMG_1973IMG_1970IMG_1967IMG_1966IMG_1965IMG_1964IMG_1963IMG_1962IMG_1961IMG_1960

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *