Home / Lễ Truyền Thống / Cắt băng, khai bút, thưởng lãm thư pháp – Lễ TT lần thứ 23 năm 2016

Cắt băng, khai bút, thưởng lãm thư pháp – Lễ TT lần thứ 23 năm 2016

IMG_2040 IMG_2042 IMG_2043 IMG_2044 IMG_2046 IMG_2048 IMG_2049 IMG_2051 IMG_2052 IMG_2053 IMG_2054 IMG_2056 IMG_2057 IMG_2058 IMG_2059 IMG_2060 IMG_2061 IMG_2062 IMG_2063 IMG_2064 IMG_2067 IMG_2068 IMG_2069 IMG_2070 IMG_2071

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *