Trang chủ / Lễ Hội Quán Thế Âm / Lễ hội vía Quán Thế Âm 19/09/Ất Mùi 2015

Lễ hội vía Quán Thế Âm 19/09/Ất Mùi 2015

Nhân ngày lễ vía đức Bồ tát Quán thế âm thành đạo 19/09/Ất Mùi – 2015, nhận lời mời của BTC, phái đoàn chư Tăng Phật giáo Ấn độ có buổi thuyết giảng và tác pháp quán đảnh tại tổ đình Đại Tòng Lâm. Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

IMG_0243 IMG_0245 IMG_0246 IMG_0251 IMG_0256 IMG_0261 IMG_0263 IMG_0280 IMG_0281 IMG_0286 IMG_0290 IMG_0298 IMG_0299 IMG_0300 IMG_0301 IMG_0302 IMG_0303 IMG_0305 IMG_0308 IMG_0309 IMG_0311 IMG_0312 IMG_0313 IMG_0317 IMG_0319 IMG_0320 IMG_0321 IMG_0331 IMG_0334  IMG_0343 IMG_0345 IMG_0347 IMG_0349 IMG_0351 IMG_0352 IMG_0353 IMG_0356  IMG_0358  IMG_0360 IMG_0361 IMG_0363