Một số hình ảnh khai mạc ẩm thực, thư pháp nghệ thuật lễ Truyền thống lần thứ 25

9a11ec0cc3a42cfa75b5 c59aed05c3ad2cf375bc d5277cb85210bd4ee401 07f2f16ddfc5309b69d4 27adbbbc94147b4a2205 43a809382790c8ce9181 95e2117b3fd3d08d89c2 947e5d6272ca9d94c4db c7b167a04808a756fe19 c59aed05c3ad2cf375bc c57025610ac9e597bcd8 d4bad62af88217dc4e93 d5277cb85210bd4ee401 dbd7e3c6cc6e23307a7f

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb