Đại Giới Đàn Huệ Đăng

Chư Tổ cũng đã từng dạy: “Nhơn giới sanh định, nhờ định mà phát huệ, huệ năng minh tâm, minh tâm kiến tánh là thành Phật vậy”. Sự thọ giới, trì giới và truyền giới là trách nhiệm hàng đầu của hàng đệ tử xuất gia và sự gặp nhau giữa đoàn thể Tăng già quá khứ cùng hiện tại là ở đó!

PSO & Ban TTTT PG tỉnh Bả Rịa Vũng Tàu

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb