Chùm ảnh: Lễ lạy Ngũ bách danh QuánThế Âm Bồ Tát tại Đại Tòng Lâm

19h ngày 16/10/2019 (Nhằm ngày 18/09 Kỷ Hợi) chùa Vạn Phật Quang – Đại Tòng Lâm đã tổ chức Lễ lạy Ngũ bách danh nhân ngày vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cho gần 10.000 Phật tử về tham dự.

Đức Quán Âm tu hành nhiều kiếp
Với lời nguyền tha thiết độ sanh
Khắp muôn nơi tâm nguyện chí thành
Ngài ứng hiện muôn hình tế độ
Bồ Tát Quan Thế Âm là hiện thân của Từ Bi, Ngài phát đại nguyện thực hiện từ bi cùng tận trong đời vị lai, nếu chúng sinh còn đau khổ. Vì chỉ có từ bi mới giải trừ đau khổ, cũng như chỉ có trí tuệ mới diệt được ngu si. Do đó, Bồ Tát Quan Thế Âm thiết lập tâm đại từ, đại bi mà thực hiện đại thệ nguyện độ sinh của Ngài.Vì vậy, để tưởng nhớ đến công hạnh của Ngài, Hòa thượng Viện chủ Thích Quảng Hiển duy trì tổ chức lễ Ngũ Bách Danh vào các dịp 19 – 2 (Lễ vía Đức Quán Thế Âm đản sinh), 19 – 6 (Lễ vía Đức Quán Thế Âm thành đạo) và 19 – 9 (Lễ vía Đức Quán Thế Âm xuất gia).Để cảm niệm ân đức cứu khổ của Ngài, hàng Phật tử đã cùng chư tôn đức hành trì lễ ngũ bách danh, 500 danh hiệu Bồ Tát trong kinh. 
Cúi đầu đỉnh lễ Đức Quan Âm,
Tướng tốt quang minh nguyện lực thâm
Nghìn mắt sáng soi đường tăm tối
Nghìn tay dìu dắt kẻ mê lầm.

dtl qta 1

dtl qta 2

dtl qta 3

dtl qta 5

dtl qta 6

dtl qta 7

dtl qta 8

dtl qta 9

dtl qta 10

dtl qta 11

dtl qta 12

dtl qta 13

dtl qta 14

dtl qta 15

dtl qta 16

dtl qta 17

dtl qta 18

dtl qta 19

dtl qta 20

dtl qta 21

dtl qta 22

dtl qta 23

dtl qta 24

dtl qta 25

dtl qta 26

dtl qta 27

dtl qta 28

dtl qta 29

dtl qta 30

dtl qta 31

dtl qta 32

dtl qta 33

dtl qta 34

dtl qta 35

 Quảng Chuyên

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb