Home / CHÙA ĐẠI TÒNG LÂM / Lễ tưởng niệm cố Hòa thượng: Thích Đổng Huy – nguyên Trưởng BTS GHPGVN tỉnh BRVT

Lễ tưởng niệm cố Hòa thượng: Thích Đổng Huy – nguyên Trưởng BTS GHPGVN tỉnh BRVT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *