Đại Tòng Lâm | Archive for Sáng tác – Sưu tầm

Trang chủ » Văn hóa - Văn nghệ » Sáng tác - Sưu tầm

ĐỨC THẦY LƯU PHƯƠNG (Thơ)

ĐỨC THẦY LƯU PHƯƠNG (Thơ)

(Kính dâng Thầy – Kính mừng sinh nhật tuổi 77) Mừng Thầy bảy bảy niên lai. Chúng con kính chúc Đức Thầy lưu phương. Đời Thầy nhẫn nại làm gương. Làm nên sự nghiệp thơm hương cho đời. Đường tu gian khổ ai ơi. Thầy không lui bước không lời từ nan. Nhớ xưa cuộc […]

MẮT BIẾC NHÌN DÒNG ĐỜI – Thích Nguyên Thái.

                                 MẮT BIẾC NHÌN DÒNG ĐỜI                                  Tác giả: Ajaan Le Dhammadharo                                 Anh dịch: Tỳ Kheo Thanisasro                              Việt dịch: Thích Nguyên Thái.                                 Hiệu đính: Thích Minh Chánh.           Lời giới thiệu Tuyển tập này được rút ra từ các pháp thoại của ngài Ajaan Lee Dhammadharo[1] nhằm giới thiệu những tư […]

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ