Đại Tòng Lâm | Thông tri – Thông bạch

Trang chủ » Thông tri - Thông bạch

Thông bạch xây dựng bệnh viện tại Đại Tòng lâm

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM BAN KIẾN THIẾT ĐẠI TÒNG LÂM PHẬT GIÁO BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU ………….o0o………….. THÔNG BẠCH NAMMÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT KÍNH GỞI: – CHƯ TÔN HÒA THƯỢNG, CHƯ THƯỢNG TỌA, ĐẠI ĐỨC TĂNG NI – KÍNH THƯA CÁC NHÀ […]

Nháp

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ