Đại Tòng Lâm | Archive for Giáo vụ

Trường TCPH thông báo về lịch học

VP. Trường TCPH

THIỀN MÔN QUY LUẬT

 GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC ĐẠI TÒNG LÂM  THIỀN MÔN QUY LUẬT  THÂN HÒA ĐỒNG TRỤ:Cùng cắt ái ly gia, tu học Đại Tòng Lâm, phải sống chia sẽ và nhường nhịn nhau mọi phương tiện, đời sống: phòng xá, đường đi, giờ giấc,  nghỉ ngơi, yên lặng, trật tự, […]

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP PHẬT HỌC  GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC ĐẠI TÒNG LÂM TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU ………………………………… CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP PHẬT HỌC TỔNG QUÁT Mục đích giáo dục của Trường Phật học Đại Tòng Lâm […]

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ