Đại Tòng Lâm | Archive for Lễ hội Quán Thế Âm

Trang chủ » Đại Tòng Lâm » Lễ hội Quán Thế Âm

Hình ảnh Lễ khai kinh Lễ hội vía Quán Thế Âm Bồ Tát 19-2-Mậu Tuất -2018

Chương Trình – Ngày 18-02- Mậu Tuất 7:30 Hưng tác thượng phan 8:30 Khai kinh bạch Phật. Thỉnh tiêu Diện Đại Sĩ. Thỉnh chư hương linh. 10:30 Cúng ngọ. 11:00 Thọ trai. 14:00 Đăng đàn tụng kinh Dược sư. Trì 21 biến Đại bi thần chú. 17:00 Tiến chư hương linh. 18:30 Đại lễ khai kinh […]

Một số hình Lễ vía Quán Thế Âm tối 18-9 Bính Thân – 2016

Lễ hội vía Quán Thế Âm 19/09/Ất Mùi 2015

Nhân ngày lễ vía đức Bồ tát Quán thế âm thành đạo 19/09/Ất Mùi – 2015, nhận lời mời của BTC, phái đoàn chư Tăng Phật giáo Ấn độ có buổi thuyết giảng và tác pháp quán đảnh tại tổ đình Đại Tòng Lâm. Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:     […]

Một số hình ảnh trước khi khai mạc Lễ hội Quán Âm 18/09/Ất Mùi

LỄ HỘI VÍA QUAN ÂM BỒ TÁT 19/02/Ất Mùi (2015)

Cúng Dường Thiên Tăng Hội Ngày 19/02 Ất Mùi – 2015

Tam Thời Hộ Niệm Ngày 18/02/Ất Mùi – 2015

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ