ĐỨC THẦY LƯU PHƯƠNG (Thơ)

(Kính dâng Thầy – Kính mừng sinh nhật tuổi 77) Mừng Thầy bảy bảy niên lai. Chúng con kính chúc Đức Thầy lưu phương. Đời Thầy nhẫn nại làm gương. Làm nên sự nghiệp thơm hương cho đời. Đường tu gian khổ ai ơi. Thầy không lui bước không lời …

Chi tiết »

Hương Hải Thiền Viên cúng dường Tăng Ni huyện Tân Thành

Chiều ngày 25-3-2018, tại Hương Hải Thiền Viên (xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành), dưới sự hướng dẫn của Đ.Đ Thích Trí Định, trụ trì Hương Hải Thiền Viên và Đ.Đ. Thích Thiện Tánh (Mỹ quốc), Phật tử Lưu Đức Mạnh Brian và Lưu Đức Bờm Bronson tại khu xá Grand Century …

Chi tiết »