Trang chủ / zaqw@thichnguyentru2015 (page 31)

zaqw@thichnguyentru2015

Ban tổ chức – Đại giới đàn Đồng Huy – 2016

ĐẠI GIỚI ĐÀN ĐỒNG HUY – PL.2560 Ngày 26 – 30 tháng 6 năm 2016 (nhằm 22 – 26/5/Bính Thân) BAN TỔ CHỨC   Thiết nghĩ: Trí bi song vận, chủ bạn giao tham. Đức Phật chế ra Giới luật, các Thánh đều tuân hành; Kinh truyền đạo cả, bốn …

Chi tiết »

Tiểu sử Hòa Thượng Thích Đồng Huy (1919-2010)

CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỒNG HUY (1919-2010)     Hòa thượng thế danh Phan Văn Đa, tự Tahanh Tùng, pháp danh Đồng Huy, pháp hiệu Trí Thắng thuộc đời 43 Thiền phái Lâm Tế dòng kệ Chúc Thánh. Ngài sinh năm 1919, tại làng Lãnh Đông, …

Chi tiết »

Nội quy Đại giới đàn Đồng Huy – 2016

  ĐẠI GIỚI ĐÀN ĐỒNG HUY – PL.2560 Ngày 26 – 30 tháng 6 năm 2016 (nhằm 22 – 26/5/Bính Thân)   NỘI QUY   Cung kính nghe rằng: Người phát tâm cầu thọ Giới pháp, nên phải biết Giới pháp là tối quan trọng, không chỉ có Đức Phật …

Chi tiết »

Chương trình Đại giới đàn Đồng Huy – 2016

ĐẠI GIỚI ĐÀN ĐỒNG HUY – PL.2560 Ngày 26 – 30 tháng 6 năm 2016 (nhằm 22 – 26/5/Bính Thân) CHƯƠNG TRÌNH   Ngày 26 tháng 06 năm 2016 (Nhằm 22/05/Bính Thân) 07 giờ 00: Giới tử tề tựu 09 giờ 00: Phân phòng xá 11 giờ 00: Thọ trai …

Chi tiết »